فهرست سایت
رزومه علمی

دکتر محسن جنتي در سال 1385 موفق به اخذ مدرک کارشناسي در رشته مهندسي برق - قدرت از دانشگاه صنعتي اصفهان گرديد. سپس مقطع

کارشناسي ارشد خود را در سال 1387 در رشته مهندسي برق - قدرت در دانشگاه صنعتي امیرکبیر به پايان رسانيد. پس از آن ....
   ادامه

اطلاعیه ها

Copyright © 2012-2016 shahreza.ac.ir all rights reserved